Jak aktualnie zadbać o ekologię i co zrobić z brudnymi śmieciami?
23-05-2015  08:18

Roboty budowlane, takie jak remont, budowa i rozbiórka nieodłącznie wiążą się z wytwarzaniem poremontowych odpadów, które muszą być właściwie składowane, a a po zakończeniu prac przetransportowane we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane pozostają cenionym surowcem wtórnym obejmującym zwłaszcza betonowy gruz oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one gromadzone we właściwie dobranych kontenerach. Kontenery są dostarczane i odbierane przez firmę specjalizującą się w tego typu działalności. Jeśli zaplanowany remont jest mało pracochłonny i ilość śmieci pobudowlanych nie stwarza konieczności zastosowania kontenerów, gruz może być przetransportowany w specjalnych workach. Gruz może być dostarczony do punktu selektywnej zbiórki odpadów przez posiadacza remontowanego budynku. Niemniej, gdy prace budowlane mają znaczący charakter, a potencjalna ilość pobudowlanych odpadów jest raczej duża, należy skorzystać z usługi takiej jak wynajem kontenerów. Współcześnie wśród polskich firm funkcjonuje wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które zajęły się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkowaniem kontenerów. Mogą one mieć charakter biurowy, magazynowy, socjalny bądź sanitarny. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się kontenery modułowe wyróżniające się cechą funkcjonalności, estetyki i bardzo wysokiej jakości. Kontenery na poremontowe odpady muszą mieć pojemność w granicach 1,5 – 8 metrów sześciennych, gdy będą one zastosowane na na odpady ciężkie np. ziemię i beton. W przypadku lekkich odpadów budowlanych wbrew pozorom sprawdzą się kontenery o jeszcze większej pojemności. Wynika to z faktu, że dość lekkie, poremontowe odpady w praktyce posiadają większe rozmiary lub objętość, np. wełna służąca do ocieplania, płyty gipsowe, styropian. Podmioty jakie trudnią się wynajmem, produkcją i sprzedawaniem kontenerów mogą oferować też usługi o dodatkowym charakterze, w tym szczególnie odbiór kruszywa i innych pobudowlanych śmieci. Konsument, który chce skorzystać z z dodatkowej usługi musi skontaktować się z przedsiębiorcą telefonicznie. Wynajem kontenerów przeważnie przebiega w taki sposób, że kontenery są przywożone przez firmę do ustalonego miejsca i na określony czas. Po upływie ustalonego terminu zostają one odebrane wraz z odpadami, które są wywożone na właściwe miejsce. Właściciel nieruchomości może zażądać wystawienia dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów.